Viktiga egenskaper

Fluorplasternas unika egenskaper för beläggning

 

 

INGEN VIDHÄFTNING

Praktiskt taget ingenting häftar vid fluorplasternas vaxliknande yta. Smetiga material är därför mycket lätta att avlägsna vid rengöring. Rengöringstiden reduceras. Fluorplaster absorberar dessutom inte vatten.

BRETT TEMPERATUROMRÅDE

Arbetstemperaturen för belagda detaljer kan ligga inom ett mycket brett område, som bäst från -190ºC till + 260ºC.

LÅG FRIKTIONSKOEFFICIENT

Friktionskoefficienten hos fluorplaster är extremt låg. Anmärkningsvärt är att den är ungefär lika låg statiskt som dynamiskt.

UTOMORDENTLIGA ELEKTRISKA EGENSKAPER

Fluorplaster har de bästa elektriska isoleringsegenskaperna av alla plastmaterial. Dielektricitetskontakten är låg och oberoende av temperatur och frekvens.

KEMISK RESISTENS

Fluorplaster är bland de mest kemikaliebeständiga av alla plastmaterial. En beläggning är resistent mot alla typer av tvätt- och lösningsmedel och kan också användas i korrosionshämmande syfte.

 

ALLMÄNNA EGENSKAPER

 

MATERIAL
PTFE
FEP
PFA
ETFE
ECTFE
Densitet g/cm³
2,14-2,19
2,12-2,17
2,12-2,17
1,71-1,78
1,67-1,70
Draghållfasthet vid +23ºC Mpa
29-39
19-25
27-32
36-48
41-51
Hårdhet SHORE D
60-65
55-60
60-65
63-75
70-80
Ytresivitet
1017
1016
1017
1014
1014
Genomslags hållfasthet KV/mm
60
65
65
70
50
Max ANV. temperatur ºC
260
204
260
150
150

 

 

ETFE = TEFZEL
ECTFE = HALAR®

Svefluor Sverige AB 
Funbo Lövsta 131
741 77 UPPSALA  
+46-18-557090
info@svefluor.se

© 2023 Svefluor
Information om cookies